Aansprakelijkheidsverzekering


Met een aansprakelijkheidsverzekering zijn jij en je gezinsleden verzekerd tegen schade die je per ongeluk veroorzaakt aan anderen en hun eigendommen. Dit biedt bescherming in situaties zoals wanneer je tijdens het oversteken van de straat een fietser laat vallen, waardoor deze niet meer kan werken. Ook als je hond de buurvrouw bijt en zij jou aansprakelijk stelt voor letselschade, biedt de verzekering dekking.

 

Wel verzekerd voor onder andere schade:

 • Aan (de spullen van) iemand anders
 • Door een vriendendienst, bijvoorbeeld als u iemand helpt met verhuizen (tot € 25.000)
 • Door uw logé (als uw logé zelf geen verzekering heeft)
 • Door werkzaamheden die uw personeel voor u uitvoert (bijvoorbeeld uw schoonmaker)
 • Door uw huisdier veroorzaakt
 • Aan uw huurwoning veroorzaakt door brand, ontploffing of uitstromend water (tot € 75.000)

Niet verzekerd voor onder andere schade:

 • Door opzet
 • Veroorzaakt door een bedrijfsmatige activiteit
 • Aan uw eigen spullen of van iemand die op hetzelfde adres woont (zoals een gezinslid)
 • Door een wapen waar een verzekerde geen vergunning voor heeft
 • Door een motorrijtuig of vaartuig
 • Val- en stootschade die u veroorzaakt aan de woning of spullen die u huurt

 

Wij helpen je

Onze taak is om samen met jou te bepalen welke situaties onder de noemer 'verzekerde aansprakelijkheid' zouden moeten vallen in jouw specifieke geval. We kijken naar wat passende manieren zijn om dit te verzekeren. Zodra we die informatie hebben, gaan we voor jou op zoek naar een verzekeraar die aansluit bij jouw behoeften. Als je het eens bent met de oplossing die we vinden, sluiten wij die verzekering voor je af en worden we jouw persoonlijke adviseur, 24/7 beschikbaar.

Een extra voordeel is dat we bij de gekozen verzekeraar precies weten hoe we moeten handelen in geval van schade. We hebben vaak zelfs bekendheid met de medewerkers van de schadeafdeling bij veel verzekeringsmaatschappijen. Dit kan allemaal helpen bij een soepele afwikkeling.

Daarom zorgen we ook voor de volledige schadeaangifte, benoemen we experts indien nodig, onderhouden we contact met de verzekeraar en bewaken we het dossier totdat je volledig schadeloos bent gesteld.

Dan kan je gerust zijn dat

 • Polissen steeds worden gecontroleerd op juistheid
 • Onverwachte premieverhogingen worden voorkomen
 • De juiste verzekerde som wordt gehanteerd, of dat die tijdig wordt bijgesteld indien nodig
 • Periodiek wordt nagegaan of de polis nog steeds de juiste dekking geeft
 • Indien nodig ook tussentijds overgestapt kan worden naar een andere verzekeringsoplossing
 • En schades perfect worden afgehandeld

 

Heb je een vraag? Dan kan je hier onze contactgegevens vinden of je vraag hieronder verzenden.